Ärendet - 1

Fyra av barnen blir omhändertagna enligt LVO.

Ärendet - 2

En 13-årig pojke som har varit placerat på sis-hem i 7 månader