OMHÄNDERTAGNA Barn och Unga

Varje år omhändertas 30.000 barn och unga av Socialtjänsten (LVU). Flera familjer upplever att Socialtjänsten inte handlägger deras ärenden på ett korrekt sätt. Vi vill lyfta upp de rösterna för att skapa ett mer rättvis system.

Hur det började

De som behöver stöd

Projekt Rågsved (som driver Omhändertagna Barn och Unga) är en ideell organisation. Den har växt fram ur Musketörerna i Rågsved, MR, som är en organisation som vänder sig till människor som hamnat i utanförskap. MR guidar och lotsar deltagarna till olika myndigheter, institutioner och instanser för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. I huvudsak vänder sig MR till svenskar som hamnat i utsatthet.

Under åren har Musketörerna i Rågsved uppmärksammat att allt fler som behöver stöd har invandrarbakgrund. Därför bildades Projekt Rågsved, PR, som särskilt vänder sig till familjer som har invandrarbakgrund. PR guidar och lotsar också här för att deltagarna ska få sina rättigheter tillgodosedda.

en för alla - alla för en

Projekt Rågsved upptäckte snart att många barn till föräldrar med invandrarbakgrund omhändertogs av socialtjänsten enligt LVU. Något som vi endast i undantagsfall hade som ärenden inom MR. Vi har därför de senaste tre åren följt ett antal ärenden både i Stockholm med kranskommuner, Linköping, Göteborg och Gävle. De erfarenheter vi gjort under de åren har vi samlat i en rapport.

LVU

Våra samarbetspartner 

Projekt Rågsved består av ideella krafter och arbetet bedrivs i stor utsträckning frivilligt. I föreningen finns jurister, socionom, psykolog, präst från Svenska kyrkan och medlemmar i moskén i Rågsved och moskén vid Medborgarplatsen. Vid behov kallas också fristående sakkunniga in. Vi har bland annat anlitat en psykiatriker som är expert på barn- och ungdomsfrågor.

I föreningens stadgar står bland annat:

- Projekt Rågsved är en ideell organisation som inbjuder människor med olika ursprung, tro och bakgrund och som är partipolitiskt obunden. Vi är ett öppet forum där vi samlas för att tillsammans göra det bästa vi kan för att Rågsved ska ligga i framkant - där människor i olika åldrar, olika livssituationer, olika bakgrund och med en önskan att tillsammans göra något viktigt och bra både för andra, för oss själva, våra familjer och för hela samhället. Uppgiften: Att bygga ett bra, nära, hållbart och utvecklande samhälle byggt på rättigheter, respekt, förståelse och solidaritet.

- Projekt Rågsved utgår från principen att alla människor har lika värde och alla har samma rättigheter.